عید پرشکوه و سعید فطر
[img src="http://kanonyas.com/wp-content/uploads/2014/07/eidefetr-1-300x2251.jpg" alt=""]فرارسیدن عید پرشکوه و سعید فطر
[img src="http://kanonyas.com/wp-content/uploads/2014/07/eidefetrr-300x2041.png" alt=""]فرارسیدن عید پرشکوه و سعید فطر
[img src="http://kanonyas.com/wp-content/uploads/2014/07/eyde-fetr1.jpg" alt=""]فرارسیدن عید پرشکوه و سعید فطر
[img src="http://kanonyas.com/wp-content/uploads/2014/07/fu2076.jpg" alt=""]فرارسیدن عید پرشکوه و سعید فطر
<
>
عید پرشکوه و سعید فطر مبارک
 عید پرشکوه و سعید فطر

کانون فرهنگی هنری یاس فرارسیدن

 عید پرشکوه و سعید فطر را به تمامی مسلمانان جهان تبریک عرض می نماید.
نماز عید فطر  سه شنبه ساعت 9 صبح در کانون یاس بر گزار میشود

تذکر مناسبت های  : تیر( JULI Göteborg)

سه شنبه ها دعای توسل و پنجشنبه  ها دعای کمیل همراه با سخنرانی

در محل کانون یاس بر گزار می باشد.
            نماز عید فطر  سه شنبه ساعت 9 صبح در کانون یاس بر گزار میشود

عید فطر 29/07/2014

 

مرکز  اسلامی پیوند
عقد و ازدواج

کمال شاهین 

 

با بر گزاری مراسم تان نزد ما ** ما را  در شادی خود سهیم نمایید.

عزیزی را از دست می دهد مرکز فرهنگی هنری کانون یاس می تواند با برگزاری مراسم آبرومندانه ای در شان تازه درگذشته مرهمی بر دردهای خانواده های داغدار باشد. برادران و خواهران داوطلب این مرکز برای رضای خدا به غسل و کفن میت اقدام نموده و در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب اسلامی کمک مینمایند . بر همین اساس مرکز آماده برگزاری مراسم ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد مرحومین نیز می باشد . عزیزی را از دست می دهد مرکز فرهنگی هنری کانون یاس می تواند با برگزاری مراسم آبرومندانه ای در شان تازه درگذشته مرهمی بر دردهای خانواده های داغدار باشد. برادران و خواهران داوطلب این مرکز برای رضای خدا به غسل و کفن میت اقدام نموده و در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب اسلامی کمک مینمایند . بر همین اساس مرکز آماده برگزاری مراسم ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد مرحومین نیز می باشد . عزیزی را از دست می دهد مرکز فرهنگی هنری کانون یاس می تواند با برگزاری مراسم آبرومندانه ای در شان تازه درگذشته مرهمی بر دردهای خانواده های داغدار باشد. برادران و خواهران داوطلب این مرکز برای رضای خدا به غسل و کفن میت اقدام نموده و در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب اسلامی کمک مینمایند . بر همین اساس مرکز آماده برگزاری مراسم ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد مرحومین نیز می باشد . عزیزی را از دست می دهد مرکز فرهنگی هنری کانون یاس می تواند با برگزاری مراسم آبرومندانه ای در شان تازه درگذشته مرهمی بر دردهای خانواده های داغدار باشد. برادران و خواهران داوطلب این مرکز برای رضای خدا به غسل و کفن میت اقدام نموده و در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب اسلامی کمک مینمایند . بر همین اساس مرکز آماده برگزاری مراسم ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد مرحومین نیز می باشد . هنگامی که خانواده ای عزیزی را از دست می دهد مرکز فرهنگی هنری کانون یاس می تواند با برگزاری مراسم آبرومندانه ای در شان تازه درگذشته مرهمی بر دردهای خانواده های داغدار باشد. برادران و خواهران داوطلب این مرکز برای رضای خدا به غسل و کفن میت اقدام نموده و در مراسم خاکسپاری بر اساس آداب اسلامی کمک مینمایند . بر همین اساس مرکز آماده برگزاری مراسم ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد مرحومین نیز می باشد .

 

چهل حدیث
forty-hadith-28 forty-hadith-33 forty-hadith-5 forty-hadith-12
Music
TAHA ZENDEGANI
gedaye rosva

fadaye mahdi2
fadaye mahdi

yek nafar hast

اژانس زيارتى پرواز نور
medborgarskolan

Medborgarskolan